Regulamin pensjonatu CIS

Właściciele Pensjonatu CIS będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę  oraz przestrzeganie niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

Kontakt telefoniczny: p. Ewa 0048 603 569 506  p. Marcin: 0048 731 72 00 01
 1. Pokój w Pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 rano dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłaszać do personelu do godz 08:00 najpóźniej w dniu odjazdu. Jeśli Gość hotelowy nie opuści obiektu do godz. 11:00 i nie zgłosi chęci przedłużenia pobytu zgodnie z zapisami tego punktu zobowiązany jest zapłacić za następną dobę.
 3. Życzenie przedłużenia pobytu uwzględniamy w miarę dostępności pokoi w obiekcie.
 4. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 23.00 do godziny 7.00.
 5. W przypadku rezygnacji z pobytu przez Gości opłata rezerwacyjna za pobyt nie podlega zwrotowi.
 6. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do obsługi, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję. Gość powinien zawiadomić właścicieli lub osobę kontaktową Pensjonatu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 7. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu utraty pieniędzy, kosztowności, przedmiotów mających wartość naukową lub innych cennych przedmiotów.
 8. Właściciele Pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu gościa na Parkingu Pensjonatu (Parking jest niestrzeżony).
 9. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Pensjonatu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób trzecich.
 10. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić czy posiada przy sobie klucz do pokoju oraz sprawdzić zamknięcie drzwi.Opłata za zgubienie klucza wynosi 100 PLN.
 11. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 12. Osoby niezameldowane w Pensjonacie nie mogą przebywać w pokoju hotelowym. .
 13. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości.
 14. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżających Gości będą odesłane na jego koszt pod wskazany adres po otrzymaniu takiej dyspozycji i opłaceniu z góry opłaty kurierskiej.
 15. W przypadku braku dyspozycji rzeczy są przechowywane przez 1 miesiąc od momentu ich znalezienia a następnie usunięte z Pensjonatu.
 16. Opłata za pobyt jest pobierana przed przekazaniem pokoju wraz z opłata klimatyczną na podstawie Uchwały Rady Miasta Karpacz. Pensjonat ma obowiązek wystawienia paragonu fiskalnego lub faktury. Faktura zostanie dostarczona do 7 dni roboczych pocztą na wskazany adres.
 17. Gość Pensjonatu ma obowiązek zgłoszenia liczby gości i ich danych do karty meldunkowej. Pensjonat zobowiązuje się do zachowania danych w poufności, a informacje te zbiera na wypadek ewentualnego zagrożenia życia i zdrowia Gości w momencie ich pobytu: pożar, trzęsienie ziemi, itp....
 18. Dzieci do lat 15 powinny pozostać pod opieką dorosłych, którzy biorą pełną odpowiedzialność za ich zachowanie, zdrowie i ewentualne szkody wyrządzone.
 19. W pensjonacie obowiązuje zakaz przechowywania zwierząt. Kara za złamanie tego zakazu to 500 PLN. Koszty wymiany pościeli i kołder.
 20. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, marihuany oraz innych wyrobów tytoniowych. Osoby łamiące ten zakaz będą natychmiast usuwane z Pensjonatu oraz obarczone karą w wysokości 500 PLN.
 21. Spożywanie i przygotowywanie posiłków jest możliwe w kuchni i w stołówce oraz w miejscach wydzielonych. Pensjonat prosi Gości o nie spożywanie posiłków w pokojach.
 22. Aktualnie obowiązujący cennik jest zamieszczony na stronie internetowej Pensjonatu. Wszelkie odstępstwa od niego muszą być zatwierdzone przez Właścicieli.
 23. Goście hotelowi mają obowiązek zapoznania się z drogą ewakuacyjną, rozmieszczeniem gaśnic, apteczki, placem zbiórki - parking przed budynkiem.
 24. Goście hotelowi proszeni są o segregacje odpadów i przekazywanie ich do osób sprzątających lub umieszczania ich w pojemnikach przed posesją, które są odpowiednio oznaczone.
 25. Internet w Pensjonacie jest dostępny wyłącznie dla Gości hotelowych. Przepustowość łącza wynika z liczby gości i aktualnego natężenia ruchu w sieci.
 26. Prosimy nie wchodzić na skarpy i na tereny zagrodzone w trosce o bezpieczeństwo Gości.
 27. Zorganizowanie ogniska jest możliwe wyłącznie po zgodzie personelu i uiszczeniu opłaty 50 PLN – koszty drzewa oraz 50 PLN – kaucja za sprzątanie.Ognisko winno być wygaszone do godziny 23.00.
 28. Zalecamy zgłaszać wyjścia w góry i na dłuższe spacery. Nie jest to nakaz, lecz prośba w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Gości.
 29. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe jak również dbałość o wizerunek i etykę Pensjonatu zachowanie Gości i osób korzystających z usług obiektu hotelowego nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych Gości. Niewłaściwe zachowanie może spowodować odmówienie dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę wraz z koniecznością uregulowania zobowiązania finansowego za cały zarezerwowany pobyt.

 

Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

 • Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa.
 • Bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o Gościu.
 • Profesjonalną i uprzejmą obsługę.

 

 Na życzenie gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • Udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą.
 • Przechowywanie drobnych bagażu gości zameldowanych w hotelu – nie dotyczy, nart, rowerów i wózków.
 • Przechowywanie bagażu gości przybyłych przed rozpoczęciem doby hotelowej -– nie dotyczy, nart, rowerów i wózków.
 • Deskę oraz żelazko do prasowania można dostać od obsługi pensjonatu.
 • Ręczniki dla Gości są darmowe. Proszę zgłaszać sie po nie do obsługi pensjonatu.
 • Miejsce na parkingu pensjonatu, jedno na jeden pokój. Dodatkowe miejsce płatne 30 PLN – doba hotelowa.

 

Każdy Gość Pensjonatu akceptując bez zastrzeżeń niniejszy Regulamin zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

Teren Pensjonatu objęty jest monitoringiem: korytarze, parking, wejscie. Zapis z kamer pozostaje wyłącznie do dyspozycji pensjonatu lub w wypadku potrzeby do dyspozycji policji lub prokuratury na podstawie właściwego nakazu.

Własciciele Objektu Pensjonat CIS – Karpacz ul. Reymonta 1.

Kontakt telefoniczny: p. Ewa 0048 603 569 506  p.Marcin: 0048 731 72 00 01

 

Życzymy miłego pobytu.